Sklep euromedical.pl jest prowadzony przez firmę:

EUROMEDICAL POLAND Alicja Wyrwa

81-602 Gdynia

ul. Chwarznieńska 136/138

NIP: 586-005-10-92, REGON: 002869185,

Konto bankowe: 59 1240 3523 1111 0000 4335 4742

Dalej nazywany "Sprzedawcą"

1. Zapytania ofertowe

1.1 Wszelkie zapytania dotyczące produktów lub zamówień prosimy przesyłać bezpośrednio na adres info@euromedical.pl, telefonicznie +48 58 624 04 93, bądź poprzez zakładkę "Kontakt z nami" znajdującą się w stopce strony internetowej. Niektóre produkty (z dopiskiem "Cena na telefon") wymagają kontaktu z firmą, gdyż są sprowadzane na zamówienie klienta bądź są personalizowane pod każdego klienta.

1.2 W zapytaniach proszę podawać imię i nazwisko bądź nazwę firmy, kontakt telefoniczny oraz adres e-mail. Ze względu na charakter naszej działalności nie udzielamy informacji anonimowo. 

2. Zamówienia

2.1 Zakup w sklepie internetowym www.euromedical.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

2.2 Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana "Klientem".

2.3 Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, z wyjątkiem przerw technicznych i konserwacyjnych. 

2.4 Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta.

2.5 Realizacja zamówień płatnych za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedawcy.

2.6 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nierealizowania zamówień z nieprawidłowymi lub niekompletnymi danymi adresowymi.

2.7 W przypadku wycofania się Klienta z realizacji zamówienia, jest on zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Sprzedawcę przy realizacji tego zamówienia. 

2.8 Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.euromedical.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3. Warunki płatności

3.1 Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.euromedical.pl są cenami brutto (zawierają w sobie podatek VAT).

3.2 Ceny w sklepie internetowym różnią się od cen w sklepach stacjonarnych ze względu na specyfikę procesów sprzedaży. Jeżeli cena w sklepie stacjonarnym jest wyższa niż cena w sklepie internetowym, nie ma możliwości jej obniżenia.

3.3 Przy zamówieniach o wartości mniejszej niż 500 złotych brutto, Klient opłaca koszty dostawy. Przy zamówieniach powyżej kwoty 500 złotych, koszty dostawy leżą po stronie Sprzedawcy.

3.4 Klient w procesie zamówienia wybiera sposób płatności: przelew tradycyjny, pobranie lub szybki przelew za pośrednictwem serwisu Przelewy24. 

5. Warunki dostawy 

5.1 Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży jest wysyłany na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.

5.2 Klient ma do wyboru poniższe rodzaje dostawy:

                     Odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym (Gdynia, ul. Chwarznieńska 136/138) - darmowy

                     Paczkomat Inpost - 13,99 złotych

                     Kurier Inpost po opłaceniu zamówienia z góry - 17 złotych

                     Kurier Inpost za pobraniem - 19 złotych 

                     Kurier paczek wielkogabarytowych - 50 złotych (dotyczy tylko wybranych produktów)

5.3 Sklep internetowy www.euromedical.pl współpracuje z korporacją kurierską Inpost

5.4 Większość przesyłek potwierdzonych do godziny 14:00 nadajemy następnego dnia roboczego. Czas nadania oraz dostawy przesyłek może ulec zmianie ze względu na okres wakacyjny.

5.5 Klient przed odebraniem przesyłki kurierskiej powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W takim przypadku Klient nie powinien przyjmować przesyłki i w obecności pracownika poczty lub kuriera sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.

6. Zwroty/Odstąpienie od umowy

6.1 W okresie czternastu dni od odebrania zamówionego towaru, Klient ma prawo do jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.

6.2 Koszty przesyłki zwrotnej ponosi Klient

6.3 Sprzedawca w ciągu siedmiu dni dokonuje zwrotu pieniędzy na konto Klienta po otrzymaniu nienaruszonego i nieużywanego produktu.

6.4. Informację o chęci odstąpienia prosimy zgłaszać na email info@euromedical.pl wraz z załączonym formularzem odstąpienia od umowy. Dokument prosimy załączać w formacie PDF lub JPG. W tytule maila prosimy o wpisanie formuły:

                                      "ZWROT, numer zamówienia ......., nazwisko kupującego ............"

                                       Pobranie formularza --Formularz zwrotu

7. Procedury reklamacyjne

7.1 Klient zobowiązany jest do sprawdzenia dostawy bezzwłocznie po jej odbiorze. 

7.2 Reklamacji podlega towar wadliwy lub niezgodny z zamówieniem. 

7.3 Sprzedawca ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku.

7.4 W przypadku niezgodności towaru z umową, reklamowany towar wraz z pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań, należy odesłać na adres Sprzedawcy lub dostarczyć do sklepu stacjonarnego osobiście.

7.5 Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez sklep internetowy przesyłki z reklamowanym towarem. W tym samym terminie Klient powinien zostać powiadomiony o wyniku reklamacji.

7.6 W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, wadliwy towar zostanie niezwłocznie wymieniony na wolny od wad albo wada zostanie usunięta. W przypadku braku możliwości wymiany towaru, usunięcia wady towaru lub obniżenia ceny, Klientowi zostanie zwrócona należność niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7.7 W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca poniesie koszty związane z przesyłką zwrotną. 

8. Pozostałe warunki

8.1 Opisy produktów zamieszczone w serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania żadnych wyrobów medycznych. Klient we własnym zakresie powinien zapoznać się z dołączoną do opakowania ulotką bądź skonsultować z lekarzem lub farmaceutą. Sklep internetowy nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z zastosowania informacji zawartych w serwisie.

8.2 Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedawcą, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedawcy (ul. Chwarznieńska 136/138 81-602 Gdynia). W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

8.3 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

9. Polityka prywatności 

9.1 Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 10.05.2018 r. (Dz. U. /2018/ poz.1000) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient, podając swoje dane osobowe Sprzedawcy wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez SprzedawcęKlient ma możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.