Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (ul. Chwarznieńska 136/138 81-602 Gdynia). W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

Sklep euromedical24.pl jest prowadzony przez firmę:

EUROMEDICAL POLAND Alicja Wyrwa

81-602 Gdynia

ul. Chwarznieńska 136/138

NIP: 586-005-10-92, REGON: UZUPEŁNIĆ,

nr wpisu do ewidencji: UZUPEŁNIĆ

Konto bankowe: UZUPEŁNIĆ

Dalej nazywany "Sprzedawcą"

  1. Zapytanie ofertowe

Wszelkie zapytania dotyczące produktów lub zamówień prosimy przesyłać bezpośrednio 

na adres info@euromedical.pl lub telefonicznie +48 58 624 04 93

 W celu przygotowania oferty zapytanie powinno zawierać: 

- typ podkładki 

- ilość artykułów 

- termin realizacji 

1.2 W zapytaniach proszę podawać Imię i Nazwisko bądź nazwę firmy, kontakt telefoniczny oraz adres e-mail. Ze względu na charakter naszej działalności nie udzielamy informacji anonimowo. 

2. Zamówienia. 

2.1 Zamówienia przyjmowane są w formie elektronicznej z wykorzystaniem sklepu internetowego.

3. Warunki płatności. 

3.1 Dwa pierwsze zamówienia złożone przez nowych klientów są płatne przelewem przy zamówieniu towaru. 

3.2 Zamówienie o wartości mniejszej niż 1000 zł brutto płatne są przelewem przy zamówieniu towaru. 

3.3 W przypadku wycofania się Zamawiającego z realizacji zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty poniesione przez naszą firmę przy realizacji tego zamówienia. 

3.5 W przypadku przekroczenia terminu płatności, nasza firma ma prawo naliczania odsetek za zwłokę i obciążania płatnika kosztami upomnień. 

5. Opakowanie i transport. 

5.1 Koszty transportu ponosi Zamawiający. 

5.2 Do faktury doliczamy koszty opakowania w przypadku zamówienia dodatkowego niestandardowego opakowania. 

6. Prawa autorskie 

6.1 Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie wykonanych przez naszą firmę artykułów w materiałach reklamowych oraz na stronie internetowej 

6.2 Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za posiadanie praw autorskich w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia. 

7. Reklamacje. 

7.1 Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia dostawy bezzwłocznie po jej odbiorze. 

7.2 Reklamacje ilościowe przyjmowane są w terminie do 48 h po dostawie. 

7.3 Reklamacji podlega towar wadliwy lub niezgodny z zamówieniem. 

7.4 Reklamacji podlegają różnice kolorystyczne lub wymiaru odbiegające co najmniej 15% od oryginału. 

7.5 W przypadku uznania reklamacji Dostawca poniesie koszty związane z przesyłką zwrotną. 

8. Pozostałe warunki. 

8.1 Koszty zakupu i transportu wzorów ponosi Zamawiający. 

8.2 Wszystkie ceny znajdujące się na naszej stronie internetowej są cenami brutto w Złotych polskich.